Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Mirosław Kowalczyk jest uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie całego kraju, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, która może być prowadzona tylko i wyłącznie w rewirze komornika.

Celem kancelarii jest stałe podnoszenie poziomu sprawności, szybkości oraz rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.